Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις Αξιοπρέπειας και Εστίασης Νοήματος Ζωής για Ογκολογικούς Ασθενείς Τελικών Σταδίων

Πανουσόπουλος Ε.,  Δ. (2015). Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις Αξιοπρέπειας και Εστίασης Νοήματος Ζωής για Ογκολογικούς Ασθενείς Τελικών Σταδίων: Τα Μοντέλα της Θεραπείας Αξιοπρέπειας και της Νοηματοκεντρικής Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Επιθεώρηση Υγείας, Διμηνιαία Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), 26 (157), 30-35.

περισσότερα...