Βιογραφικό Σημείωμα

Ονομάζομαι Βαγγέλης Πανουσόπουλος. Ως σύμβουλος ψυχικής υγείας διατηρώ ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα (Αδριανείου 33, Νεό Ψυχικό) παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας σε ενήλικες στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών. Επίσης, είμαι συνεργάτης του Ψ-Δικτύου - "Πρόσβαση στη Στήριξη" (www.psy-diktyo.gr) μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή έλλειψη πόρων (λ.χ., άνεργοι, χαμηλόμισθοι, άτομα τρίτης ηλικίας, φοιτητές) για λήψη χαμηλού κόστους υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας βραχείας διάρκειας .

Στα πλαίσια της ακαδημαϊκής μου εκπαίδευσης απέκτησα Μεταπτυχιακό Διπλώμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία (MSc in Counseling Psychology and Psychotherapy) από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας - Deree, καθώς και το Graduate Certificate in Psychology από το ίδιο ίδρυμα. Επίσης είμαι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Eίμαι εγγεγραμμένο μέλος (Associate Member No:05877800) της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας (APA - American Psychological Association), καθώς και του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (Graduate Member of the British Psychological Society - MBPsS, Member No:487126). 

Η συμβουλευτική μου προσέγγιση βασίζεται στις αρχές και πρακτικές της συνθετικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής (integrative counseling and psychotherapy), ενσωματώνοντας κυρίως στοιχεία και τεχνικές τόσο της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας, όσο και στοιχεία βραχέων ψυχοδυναμικών προσεγγίσεων. Κύριος πυλώνας της προσέγγισής μου αποτελεί ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας του ατόμου και των δυσκολιών που βιώνει, καθώς και των εσωτερικών δυνατοτήτων που εμπεριέχει κάθε ατόμο για αλλαγή, ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση. 

Στα πλαίσια της κλινικής μου εμπειρίας έχω εργασθεί σε εθελοντική βάση στο Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε. - Π. Σακελλαρόπουλος), παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας εντός των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων του προγράμματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, μου πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση ως ασκούμενος σύμβουλος διεξάγωντας ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε φοιτητές στο Κέντρο Συμβουλευτικής του Αμερικανικού Κολεγγίου Ελλάδος - Deree.

Σε επίπεδο συνεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης έχω ολοκληρώσει κύκλο θεωρητικής εκπαίδευσης στη θεραπευτική προσέγγιση της Ψυχοθεραπείας Εστιασμένης στη Μεταβίβαση (Transference Focused Psychotherapy), καθώς και κύκλους εξειδίκευσης τεχνικών της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας (Cognitive BehaviorTherapy· CBT) για διαταραχές άγχους και διαταραχές διάθεσης, από το Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy. Επιπλέον, παρακολουθώ συστηματικά τις νέες εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας μέσω της συμμετοχής μου σε συνέδρια και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα.